O společnosti

Naší hlavní činností je chemická úprava kovových povrchů. Na rozdíl od jiných společností zaměřujeme naše celosvětové činnosti na vývoj a zavádění nových technologií a systémových řešení pro povrchové úpravy na zakázku. Naše produkty čistí, chrání proti korozi, zlepšují přilnavost laku, ulehčují tváření a obrábění kovů. Náš celosvětově zavedený sortiment výrobků, např. Oxsilan®, Gardobond®, Ardrox® a Naftoseal®, se používá v nejrůznějších průmyslových odvětvích od automobilového až po letecký průmysl a hraje vedoucí roli v oblasti úpravy tvářených kovů.

Zaměření na zákazníka

Nezbytným předpokladem pro naše úspěšné podnikání je dobrá kvalita produktů a servis. Skutečný úspěch však vidíme v úzké partnerské spolupráci s našimi zákazníky. Naším cílem je proto nabízet prvotřídní procesy spolu s včasnými dodávkami a nadstandardním technickým servisem. Na základě našich obsáhlých odborných znalostí na diverzifikovaném trhu a také našeho pochopení potřeb zákazníků a jejich procesů můžeme nabídnout řešení šitá na míru.

Lokální společnost s globální působností

Naše celosvětové aktivity vychází z tradice a zkušeností, které sahají do 19. století, kdy jsme byli součástí tehdejší společnosti Metallgesellschaft. V roce 1982 jsme se oddělili jako samostatný subjekt a v současné době jsme jeden z vedoucích obchodních podniků v oblasti povrchových úprav se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. S našimi 2 000 zaměstnanci, 40 pobočkami a 22 výrobními závody jsme finančně silná a rychle rostoucí společnost s dlouhodobým zaměřením. Naším cílem je dále posílit naši vedoucí roli v oblasti kvality a inovací. Prostřednictvím naší sítě vlastních prodejních míst, výrobních závodů, servisních týmů, laboratoří a skladů rozmístěných po celém světě můžeme být našim zákazníkům stále nablízku.

Udržitelný úspěch

Naše podnikání je založeno na principech odpovědných obchodních praktik a udržitelného rozvoje. Naší nejvyšší prioritou je důsledné zavádění směrnic v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neustálé zlepšování bezpečnosti našich výrobních závodů umístěných po celém světě. Jednáme zodpovědně ve vztahu ke společnosti a životnímu prostředí a tuto zodpovědnost stavíme na úroveň našim finančním cílům.

  • Kompetence, přítomnost a odhodlání

  • Rozsáhlé odborné znalosti: více než 30 let působení v oblasti povrchových úprav

  • Globální kompetence a lokální podpora

  • Úzká spolupráce se zákazníky, inženýry výroby a dodavateli laků

  • Udržitelný úspěch díky ekologicky šetrnému vývoji výrobků a odpovědnému podnikání


Více informací o společnosti Chemetall naleznete na webových stránkách společnosti www.chemetall.com.


Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.