Bílé zboží

Jako specialisté na technologii povrchových úprav jsme považováni v průmyslu bílého zboží za silného a inovativního partnera. Díky našim ekologickým metodám a rovněž naší celosvětové přítomnosti splňujeme Vaše požadavky na lokální servisní péči spolu s vysoce kvalitními, efektivními procesy.

 

Průmysl bílého zboží je trhem s širokou zákaznickou strukturou, různorodými profily požadavků a vysokými nároky na kvalitu – při silném tlaku na náklady. Pomocí našeho širokého a výkonného portfolia speciálních technologií přispíváme ke zvyšování hospodárnosti a efektivnosti Vaší předúpravy. Naši angažovaní pracovníci jsou od počátku

u Vás, aby proces optimálně nastavili. A to je důležité, protože ocelové plechy jako výchozí materiál často podléhají velkým výkyvům. Naši nabídku kompletují rozsáhlé technické servisní služby.


Ekologie zavazuje

Upuštění od procesů s chromem a niklem je na trhu bílého zboží důležitým naléhavým požadavkem. Jako specialisté v technologii povrchových úprav jsme toto znamení doby rozpoznali již v polovině 90. let a etablovali se na trhu alternativami. K tomu patří bezniklové manganaté fosfátování pro kompresory a rovněž technologie jako Gardobond® X nebo

na silanech založený Oxsilan®. Pomocí našich ekologicky přátelských metod lze docílit významných úspor nákladů na proces, odlehčit životnímu prostředí a současně zvýšit bezpečnost práce Vašich zaměstnanců.


Úzká spolupráce pro úspěch

Jako přední globální podnik spolupracujeme se všemi významnými výrobci bílého zboží

a známe vysoké kvalitativní požadavky trhu. Kovové materiály musí ve stejné míře odolávat vlhkému prostředí, vysoké vlhkosti vzduchu a kolísavým teplotám a vyhovět typickým zkušebním metodám jako zkoušce horka a varu. Naši experti na povrchové úpravy spolupracují od počátku s Vámi a dodavateli laku, a pokud je to žádoucí, i s dodavateli Vaší linky, na vývoji excelentní funkčnosti a vysoce kvalitního designu.


Technologické portfolio

Gardacid®Našimi mořícími prostředky Gardacid® se kovové povrchy účinně zabaví nečistot, jako špíny, okují a rzi.

Technologické portfolio:
Ekologicky šetrné čistící prostředky bez boritanů.
Mořící prostředky bez fluoridů.
Kapaliny pro vyhlazovací válcování.
Na bázi kyseliny chlorovodíkové, kyseliny dusičné nebo chlorovodíku.
| Gardobond®Pod značkou Gardobond® distribuujeme řadu výkonných prostředků pro nanášení konverzních vrstev – od tradičního fosfátování až po ekologicky šetrné metody.
Konverzní vrstvy zajišťují dočasnou protikorozní ochranu, zprostředkují přilnavost k následným povlakům, snižují tření a opotřebení a působí jako elektrická izolace.
Podle kovového substrátu a Vašeho požadavku si zvolíte mezi železitým, zinečnatým nebo manganatým fosfátováním, elektrolytickým fosfátováním, chromátováním, oxalátováním nebo eloxováním, nebo se rozhodnete pro jednu z našich inovativních, ekologicky šetrných technologií na bázi titan/zinku.

Technologické portfolio:
Gardobond® A železité fosfáty
Gardobond® AS prostředky pro oxalátování
Gardobond® C prostředky pro chromátování
Gardobond® E prostředky pro elektrickou izolaci
Gardobond® G manganaté fosfáty
Gardobond® R zinečnaté fosfáty
Gardobond® X 4661 (SAM) prostředek pro předúpravu hliníku bez obsahu kovů
Gardobond® X prostředky pro nanášení konverzní vrstvy na hliník na bázi titan/zirkonu
Gardobond® Z prostředky pro nanášení vrstvy na bázi fosfátu pro obrábění kovů
| Gardoclean®Čištění a odmašťování hraje důležitou roli před každou úpravou povrchu. Pod značkou Gardoclean® Vám nabízíme velký sortiment výkonných a ekologicky šetrných metod čištění a odmašťování.
Naše alkalické, kyselé, elektrolytické a neutrální odmašťovací prostředky se hodí pro použití na nejrůznějších substrátech. Chemetall má technologii a praxi, aby mohly být splněny všechny Vaše požadavky na čištění a odmašťování.

Technologické portfolio:
Nízkoteplotní metody
Technologie bez obsahu fosforečnanů a s fosforečnany
Malá pěnivost
Použití pro více substrátů
Emulgační a demulgační
K dispozici jsou práškové nebo kapalné produkty
| Gardofloc®Gardofloc® je naše technologie koagulace laku. Zajišťuje efektivní zachycování a vynášení částic laku ze vzduchu (přestřik) stříkacích kabin pomocí oběhové vody.
Spektrum použití zahrnuje všechny známé systémy laků – od nejjednodušších rozpouštědlových laků až po moderní vodní laky.
| Gardolene®Pod značkou Gardolene® Vám nabízíme aktivační a pasivační prostředky. Naše široké portfolio kapalných i práškových produktů přispívá významně k vytváření velmi kvalitních konverzních vrstev. Jsou vhodné pro ocel, zinek, hliník a jejich slitiny.

Aktivace pomocí Gardolene® V a Gardolene® ZL
Aktivace před fosfátováním rozhodujícím způsobem ovlivňuje vznik jemně krystalické vrstvy zinečnatého fosfátu.

Pasivace pomocí Gardolene® D
Po zinečnatém fosfátování může být nanášena na díly další ochranná vrstva ve formě pasivace, která výrazně zvyšuje protikorozní ochranu a vytváří adhezní podklad pro následující kroky, např. lakování. K dispozici jsou bezchromové technologie na bázi fluoridů zirkonu nebo titanu.

Technologické portfolio:
Gardolene® V aktivační prostředky
Gardolene® ZL aktivační prostředky
Gardolene® D bezchromové a chromové pasivační prostředky
| Gardostrip®Pod obchodním názvem Gardostrip® uvádíme na trh technologie odlakování. Úkolem odlakovacích prostředků je odstranění laků a jiných organických povlaků z kovových substrátů.

Široké portfolio odlakovacích prostředků
Podle Vašich zákonných a technických možností, jakož i podle Vaší bezpečnostní a ekologické strategie Vám nabízíme řadu různých procesů jako procesy bez dichlormethanu, bez N-Methyl-2-Pyrrolidonu, alkalické procesy, zahuštěné přípravky nebo procesy na bázi rozpouštědel.

Technologické portfolio:
Gardostrip®
| Oxsilan®Metoda Oxsilan® je ekologicky šetrná technologie předúpravy vhodná pro všechny substráty. Tato inovativní metoda se nyní používá jak při předúpravě bílého zboží, tak i při předúpravě karoserií automobilů.
Přísnější ekologické zákony i stále rostoucí mix kovů přivádějí tradiční metody fosfátování stále častěji k jejich mezím. Nová technologie tenké vrstvy Oxsilan® představuje vyzrálou alternativu, která se už několik let osvědčuje. Kvalitativně za fosfátováním nezaostává, co se týče techniky a ekonomiky má nová technologie značný náskok:
Nižší náklady procesu
Vyšší produktivita
Vhodnost pro všechny substráty
Ekologicky šetrná: méně bezpečnostních, zdravotních a ekologických rizik
Vynikající kvalita

Široké portfolio pro různé aplikace:
Technologie Oxsilan® je kompatibilní se všemi současnými systémy mokrých i práškových laků a je vhodná:
Jako náhrada zinečnatého a železitého fosfátu
K úpravě před lakováním
Jako protikorozní ochrana lesklého povrchu
Pro pasivaci

Technologie Oxsilan®
Základem technologie Oxsilan® jsou silany, které se hydrolýzou spojují na polysiloxany. V procesu tvorby povlaku reagují silanolové skupiny např. s hydroxidy kovů na povrchu a jsou tak chemicky vázány. Tepelným zpracováním nebo následným katodickým ponorným lakováním (KTL) polysiloxany zesíťují a vytvářejí tenkou vrstvu. Tloušťky vrstvy asi pouze 100 nm stačí k tomu, aby bylo dosaženo stejné protikorozní ochrany, jako poskytuje zhruba desetkrát silnější vrstva zinečnatého fosfátu. To snižuje množství použitého materiálu, zkracuje doby předúpravy a zvyšuje produktivitu: v praxi lze docílit zvýšení mezi 30 – 65 %.

Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.