Dodavatelé pro automobilový průmysl

Chemetall Vám nabízí moderní a ekologicky šetrné metody povrchových úprav pro komponenty automobilů. Ať jsou to ocelová nebo hliníková kola, nárazníky nebo vstřikovací systémy pro vznětové motory – naše vysoce kvalitní produkty jsou Vám k dispozici pro nejrůznější oblasti použití.

 

Ocel, hliník, plast – pro všechny substráty a z nich zhotovené komponenty Vám nabízíme účinné procesy předúpravy. Naše široké portfolio speciálních chemikálií zajišťuje prodlouženou životnost, více bezpečnosti a komfortu, jakož i kvalitní design.


Ekologická udržitelnost

Jako první bezchromová a těžkých kovů prostá předúprava pro hliníková kola se na trhu etablovala metoda Gardobond® X 4661, známá také jako technologie SAM (Self-Assembling-Molecules – samoorientující se molekuly) – a to daleko dříve, než byly zákonem zakázány procesy s obsahem chromu. Naší snahou je vyvíjet dnes technologie pro zítřek.


Široké portfolio pro různorodé použití

Jsme celosvětově jedničkou na trhu technologií v oblasti povrchových úprav a v této oblasti spolupracujeme se všemi známými dodavateli pro automobilový průmysl a výrobci systémů pro automobily. Perfektního, s Vašimi potřebami sladěného procesu docílíme těsnou partnerskou spoluprací s Vámi. Díky našemu širokému portfoliu můžeme doprovázet celý Váš proces předúpravy – od čištění přes nanášení konverzní vrstvy na ocelových a hliníkových dílech až po koagulaci laku.


Technologické portfolio

Gardacid®Našimi mořícími prostředky Gardacid® se kovové povrchy účinně zabaví nečistot, jako špíny, okují a rzi.

Technologické portfolio:
Ekologicky šetrné čistící prostředky bez boritanů.
Mořící prostředky bez fluoridů.
Kapaliny pro vyhlazovací válcování.
Na bázi kyseliny chlorovodíkové, kyseliny dusičné nebo chlorovodíku.
| Gardobond®Pod značkou Gardobond® distribuujeme řadu výkonných prostředků pro nanášení konverzních vrstev – od tradičního fosfátování až po ekologicky šetrné metody.
Konverzní vrstvy zajišťují dočasnou protikorozní ochranu, zprostředkují přilnavost k následným povlakům, snižují tření a opotřebení a působí jako elektrická izolace.
Podle kovového substrátu a Vašeho požadavku si zvolíte mezi železitým, zinečnatým nebo manganatým fosfátováním, elektrolytickým fosfátováním, chromátováním, oxalátováním nebo eloxováním, nebo se rozhodnete pro jednu z našich inovativních, ekologicky šetrných technologií na bázi titan/zinku.

Technologické portfolio:
Gardobond® A železité fosfáty
Gardobond® AS prostředky pro oxalátování
Gardobond® C prostředky pro chromátování
Gardobond® E prostředky pro elektrickou izolaci
Gardobond® G manganaté fosfáty
Gardobond® R zinečnaté fosfáty
Gardobond® X 4661 (SAM) prostředek pro předúpravu hliníku bez obsahu kovů
Gardobond® X prostředky pro nanášení konverzní vrstvy na hliník na bázi titan/zirkonu
Gardobond® Z prostředky pro nanášení vrstvy na bázi fosfátu pro obrábění kovů
| Gardoclean®Čištění a odmašťování hraje důležitou roli před každou úpravou povrchu. Pod značkou Gardoclean® Vám nabízíme velký sortiment výkonných a ekologicky šetrných metod čištění a odmašťování.
Naše alkalické, kyselé, elektrolytické a neutrální odmašťovací prostředky se hodí pro použití na nejrůznějších substrátech. Chemetall má technologii a praxi, aby mohly být splněny všechny Vaše požadavky na čištění a odmašťování.

Technologické portfolio:
Nízkoteplotní metody
Technologie bez obsahu fosforečnanů a s fosforečnany
Malá pěnivost
Použití pro více substrátů
Emulgační a demulgační
K dispozici jsou práškové nebo kapalné produkty
| Gardocool®Naše chladící a mazací kapaliny Gardocool® hrají důležitou roli v kovozpracujícím průmyslu. Minimální spotřeba, prodloužená životnost nástrojů, nižší náklady na údržbu a zlepšená hygiena práce jsou jen některé výhody, které naše technologie přinášejí.
Naše přípravky Gardocool® jsou vhodné pro obrábění nejrůznějších substrátů jako oceli, litiny, šedé litiny, mědi, mosazi, hliníku, slitin a kompozitů brusnými a řeznými nástroji.

Technologické portfolio:
Gardocool® chladící a mazací kapaliny rozpustné ve vodě
Gardocool® syntetické chladící a mazací kapaliny
| Gardofloc®Gardofloc® je naše technologie koagulace laku. Zajišťuje efektivní zachycování a vynášení částic laku ze vzduchu (přestřik) stříkacích kabin pomocí oběhové vody.
Spektrum použití zahrnuje všechny známé systémy laků – od nejjednodušších rozpouštědlových laků až po moderní vodní laky.
| Gardolene®Pod značkou Gardolene® Vám nabízíme aktivační a pasivační prostředky. Naše široké portfolio kapalných i práškových produktů přispívá významně k vytváření velmi kvalitních konverzních vrstev. Jsou vhodné pro ocel, zinek, hliník a jejich slitiny.

Aktivace pomocí Gardolene® V a Gardolene® ZL
Aktivace před fosfátováním rozhodujícím způsobem ovlivňuje vznik jemně krystalické vrstvy zinečnatého fosfátu.

Pasivace pomocí Gardolene® D
Po zinečnatém fosfátování může být nanášena na díly další ochranná vrstva ve formě pasivace, která výrazně zvyšuje protikorozní ochranu a vytváří adhezní podklad pro následující kroky, např. lakování. K dispozici jsou bezchromové technologie na bázi fluoridů zirkonu nebo titanu.

Technologické portfolio:
Gardolene® V aktivační prostředky
Gardolene® ZL aktivační prostředky
Gardolene® D bezchromové a chromové pasivační prostředky
| Oxsilan®Metoda Oxsilan® je ekologicky šetrná technologie předúpravy vhodná pro všechny substráty. Tato inovativní metoda se nyní používá jak při předúpravě bílého zboží, tak i při předúpravě karoserií automobilů.
Přísnější ekologické zákony i stále rostoucí mix kovů přivádějí tradiční metody fosfátování stále častěji k jejich mezím. Nová technologie tenké vrstvy Oxsilan® představuje vyzrálou alternativu, která se už několik let osvědčuje. Kvalitativně za fosfátováním nezaostává, co se týče techniky a ekonomiky má nová technologie značný náskok:
Nižší náklady procesu
Vyšší produktivita
Vhodnost pro všechny substráty
Ekologicky šetrná: méně bezpečnostních, zdravotních a ekologických rizik
Vynikající kvalita

Široké portfolio pro různé aplikace:
Technologie Oxsilan® je kompatibilní se všemi současnými systémy mokrých i práškových laků a je vhodná:
Jako náhrada zinečnatého a železitého fosfátu
K úpravě před lakováním
Jako protikorozní ochrana lesklého povrchu
Pro pasivaci

Technologie Oxsilan®
Základem technologie Oxsilan® jsou silany, které se hydrolýzou spojují na polysiloxany. V procesu tvorby povlaku reagují silanolové skupiny např. s hydroxidy kovů na povrchu a jsou tak chemicky vázány. Tepelným zpracováním nebo následným katodickým ponorným lakováním (KTL) polysiloxany zesíťují a vytvářejí tenkou vrstvu. Tloušťky vrstvy asi pouze 100 nm stačí k tomu, aby bylo dosaženo stejné protikorozní ochrany, jako poskytuje zhruba desetkrát silnější vrstva zinečnatého fosfátu. To snižuje množství použitého materiálu, zkracuje doby předúpravy a zvyšuje produktivitu: v praxi lze docílit zvýšení mezi 30 – 65 %.

Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.