Ocelové a hliníkové pásy

Válcovny ocelových a hliníkových pásů, zákaznické lakovny pásů

Zušlechťování hliníkových a ocelových pásů je v ohnisku našeho zájmu. K dispozici je Vám vysoce účinné portfolio čisticích a odmašťovacích prostředků a technologií předúpravy

pro lakování a pozinkování pásů. Naši servisní inženýři Vám pomohou s optimalizací Vašich výrobních procesů.


V předúpravě pásů patříme ke světové špičce. Naše speciální technologie zajišťují excelentní korozní ochranu, velmi dobrou tvářitelnost i vynikající přilnavost laku. Ať již jde

o hliník, za studena válcovanou ocel, pozinkovanou ocel nebo nerezovou ocel – všechny kovy předupravované našimi produkty se stejnou měrou používají v automobilovém průmyslu, stavebnictví, elektroprůmyslu a obalovém průmyslu.


Integrální součástí naší výzkumné a vývojové práce je kooperace s vysokými školami, externími výzkumnými pracovišti a konstruktéry linek. Tak můžeme již dnes pracovat

na výzvách zítřka a nabídnout Vám nejmodernější, na budoucnost orientované metody. Významné podniky už mnoho desetiletí důvěřují našim výkonným produktům a technickému servisu a to z dobrého důvodu: Pomocí naší kvalitní povrchové úpravy zjednodušují

své procesy, zvyšují svůj standard kvality a mohou docílit vysokých úspor nákladů.


Ekologicky šetrná, bezchromová předúprava pásů před lakováním

Předúpravu pásů lze provádět nejrozmanitějšími způsoby. Podle substrátu, aplikační techniky a finálního využití předupraveného pásového materiálu si zvolíte z našeho portfolia optimální metodu. K tomu patří bezoplachové metody (No-Rinse) nebo metody s rychlým zasycháním (Dry-In-Place) právě tak jako konvenční technologie předúpravy jako alkalická oxidace, chromátování nebo zinečnatý fosfát. Těžiště dnešních aplikací už spočívá v ekologicky šetrných bezchromových roztocích produktů. Náš aktuální vývoj soustřeďujeme na inovace zcela bez obsahu kovů, které také odpovídají budoucím zákonným nařízením.


Efektivní pozinkování pro dlouhotrvající spokojenost

Ať už jde o fasády budov, garážová vrata nebo karoserie automobilů, je nutné kvalitní a efektivní pozinkování, aby byl i po letech zaručen pohledově dobrý povrch a ochranné působení. Pomocí našich vysoce účinných a navzájem sladěných produktů doprovázíme celý Váš proces – od čištění přes pozinkování až následnou úpravu fosfátováním a pasivací. K tomu je Vám k dispozici výběr ekologicky šetrných technologií.


Technický servis

Pomocí nejmodernějších postupů aplikace, technologií sušení a analytických zařízení Vám nabízíme obsáhlé servisní služby pro Vaše procesy. V našem poloprovozu máte k dispozici nejmodernější přístroje jako sušení v blízké infračervené oblasti (NIR Nah-Infrarot-Trocknung) nebo UV vytvrzování. Když se jedná o další optimalizaci Vašich provozních postupů, jsou Vám k dispozici vysoce kvalifikovaní pracovníci v naší laboratoři a poloprovozu pro pásy.


Technologické portfolio

Gardobond®Pod značkou Gardobond® distribuujeme řadu výkonných prostředků pro nanášení konverzních vrstev – od tradičního fosfátování až po ekologicky šetrné metody.
Konverzní vrstvy zajišťují dočasnou protikorozní ochranu, zprostředkují přilnavost k následným povlakům, snižují tření a opotřebení a působí jako elektrická izolace.
Podle kovového substrátu a Vašeho požadavku si zvolíte mezi železitým, zinečnatým nebo manganatým fosfátováním, elektrolytickým fosfátováním, chromátováním, oxalátováním nebo eloxováním, nebo se rozhodnete pro jednu z našich inovativních, ekologicky šetrných technologií na bázi titan/zinku.

Technologické portfolio:
Gardobond® A železité fosfáty
Gardobond® AS prostředky pro oxalátování
Gardobond® C prostředky pro chromátování
Gardobond® E prostředky pro elektrickou izolaci
Gardobond® G manganaté fosfáty
Gardobond® R zinečnaté fosfáty
Gardobond® X 4661 (SAM) prostředek pro předúpravu hliníku bez obsahu kovů
Gardobond® X prostředky pro nanášení konverzní vrstvy na hliník na bázi titan/zirkonu
Gardobond® Z prostředky pro nanášení vrstvy na bázi fosfátu pro obrábění kovů
| Gardoclean®Čištění a odmašťování hraje důležitou roli před každou úpravou povrchu. Pod značkou Gardoclean® Vám nabízíme velký sortiment výkonných a ekologicky šetrných metod čištění a odmašťování.
Naše alkalické, kyselé, elektrolytické a neutrální odmašťovací prostředky se hodí pro použití na nejrůznějších substrátech. Chemetall má technologii a praxi, aby mohly být splněny všechny Vaše požadavky na čištění a odmašťování.

Technologické portfolio:
Nízkoteplotní metody
Technologie bez obsahu fosforečnanů a s fosforečnany
Malá pěnivost
Použití pro více substrátů
Emulgační a demulgační
K dispozici jsou práškové nebo kapalné produkty
| Gardolene®Pod značkou Gardolene® Vám nabízíme aktivační a pasivační prostředky. Naše široké portfolio kapalných i práškových produktů přispívá významně k vytváření velmi kvalitních konverzních vrstev. Jsou vhodné pro ocel, zinek, hliník a jejich slitiny.

Aktivace pomocí Gardolene® V a Gardolene® ZL
Aktivace před fosfátováním rozhodujícím způsobem ovlivňuje vznik jemně krystalické vrstvy zinečnatého fosfátu.

Pasivace pomocí Gardolene® D
Po zinečnatém fosfátování může být nanášena na díly další ochranná vrstva ve formě pasivace, která výrazně zvyšuje protikorozní ochranu a vytváří adhezní podklad pro následující kroky, např. lakování. K dispozici jsou bezchromové technologie na bázi fluoridů zirkonu nebo titanu.

Technologické portfolio:
Gardolene® V aktivační prostředky
Gardolene® ZL aktivační prostředky
Gardolene® D bezchromové a chromové pasivační prostředky
| Gardolube®Gardolube® je naše značka pro maziva a solné nosiče maziva. Etablovala se po celém světě jako standard pro vysoce kvalitní procesy tváření jako kupříkladu tažení trubek a drátů, jakož i pro protlačování za studena.
Zlepšený výkon tažení, vyšší rychlosti tažení, excelentní kvalita povrchu a ekologicky šetrné metody bez boritanů a boraxu – pro Vaše požadavky nabízíme řadu technologií Gardolube®.

Technologické portfolio:
Gardolube® L oleje pro protlačování za studena
Gardolube® L emulze
Gardolube® L reaktivní mýdla
Gardolube® RS reaktivní oleje
Gardolube® SC solné nosiče maziva
| Gardorol® Gardorol® je obchodní název pro naše protikorozní oleje. Naše technologie se používají na fosfátovaných nebo neupravených kovových substrátech a propůjčují jim dočasnou protikorozní ochranu.
Lisované díly, jako např. spojovací a upevňovací prvky se často chrání proti korozi. Naše protikorozní emulze se nanášejí horké na fosfátované povrchy. Zčásti slouží také pro optimální nastavení točivého momentu a tahového napětí.
Pro skladování a transport se může použít protikorozní ochrana ve formě olejů na bázi esterů.

Naše skupina produktů:
Gardorol® CP

Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.