Předúprava hliníku pro architekturu a stavebnictví

Předúprava a anodizace hliníku vytváří perfektní povrchy. Díky našim schváleným a na míru vytvářeným metodám se dociluje vynikající přilnavosti a dlouhodobé protikorozní ochrany. Naše inovativní technologie Gardobond® X a Oxsilan® AL 0510 spojují ekologicky šetrné vlastnosti přátelské s technologickými výhodami.

 

Dnes nacházíme hliník v našem každodenním životě všude – v budovách, v nichž pracujeme, v našich automobilech, při volnočasových aktivitách. Vzhledem ke kombinaci výhodných vlastností, jako je nízká objemová hmotnost, vysoká pevnost, dobrá tvářitelnost, snadná obrobitelnost i korozní odolnost, se stal hliník v mnoha průmyslových odvětvích nejčastěji používaným kovem. Předúprava a anodizace spolu s metodami, které Chemetall vyvinul pro architekturu a stavební průmysl, dokonce tyto velké výhody hliníku posilují.


Předúprava hliníku před lakováním vytváří perfektní povrchy

Perfektní přilnavost a dlouhodobá protikorozní ochrana jsou typickými požadavky pro předúpravu hliníku. Ať již zvolíte jeden z původních procesů s obsahem chromu nebo jeden z našich ekologických pasivačních procesů – naše produkty pro předúpravu hliníku před lakováním poskytují dobrou přilnavost laku. Pro mokré a práškové lakování se můžete stavět na široké paletě našich produktů a našich mnohaletých zkušenostech.


Přední metody předúpravy s ohledem na zdraví, ekologii a kvalitu

K našim vedoucím technologiím na tomto trhu patří Gardobond® X. Náš bezchromový proces předúpravy Vás podporuje při dosahování nejnáročnějších kvalitativních cílů

a současně lze snížit náklady na ochranu zdraví, bezpečnost a ekologii vypuštěním těžkých kovů. Oxsilan® AL 0510 nabízí vynikající řešení pro všechny kovové substráty

pro předúpravu hliníku pro architekturu a stavebnictví. Neobsahuje chrom, fosfáty

a nebezpečné těžké kovy. A pokud hledáte čisticí a odmašťovací prostředky bez boritanů,

je pro Vás tím správným řešením série produktů Gardoclean®.


Anodizace hliníku

Atraktivní design a dlouhotrvající protikorozní ochrana: Anodická oxidace – anodizace – poskytuje různé možnosti pro atraktivní zabarvení a vynikající protikorozní ochranu Vašich hliníkových povrchů. Naše technologie Vám pomohou při optimalizaci Vaší metody anodizace, tak kupříkladu aditiv Gardo®Etch pro alkalické mořeni nebo naše produktová řada Gardo®Seal pro horké utěsnění.


Technologické portfolio

Gardobond®Pod značkou Gardobond® distribuujeme řadu výkonných prostředků pro nanášení konverzních vrstev – od tradičního fosfátování až po ekologicky šetrné metody.
Konverzní vrstvy zajišťují dočasnou protikorozní ochranu, zprostředkují přilnavost k následným povlakům, snižují tření a opotřebení a působí jako elektrická izolace.
Podle kovového substrátu a Vašeho požadavku si zvolíte mezi železitým, zinečnatým nebo manganatým fosfátováním, elektrolytickým fosfátováním, chromátováním, oxalátováním nebo eloxováním, nebo se rozhodnete pro jednu z našich inovativních, ekologicky šetrných technologií na bázi titan/zinku.

Technologické portfolio:
Gardobond® A železité fosfáty
Gardobond® AS prostředky pro oxalátování
Gardobond® C prostředky pro chromátování
Gardobond® E prostředky pro elektrickou izolaci
Gardobond® G manganaté fosfáty
Gardobond® R zinečnaté fosfáty
Gardobond® X 4661 (SAM) prostředek pro předúpravu hliníku bez obsahu kovů
Gardobond® X prostředky pro nanášení konverzní vrstvy na hliník na bázi titan/zirkonu
Gardobond® Z prostředky pro nanášení vrstvy na bázi fosfátu pro obrábění kovů
| Gardoclean®Čištění a odmašťování hraje důležitou roli před každou úpravou povrchu. Pod značkou Gardoclean® Vám nabízíme velký sortiment výkonných a ekologicky šetrných metod čištění a odmašťování.
Naše alkalické, kyselé, elektrolytické a neutrální odmašťovací prostředky se hodí pro použití na nejrůznějších substrátech. Chemetall má technologii a praxi, aby mohly být splněny všechny Vaše požadavky na čištění a odmašťování.

Technologické portfolio:
Nízkoteplotní metody
Technologie bez obsahu fosforečnanů a s fosforečnany
Malá pěnivost
Použití pro více substrátů
Emulgační a demulgační
K dispozici jsou práškové nebo kapalné produkty
| Oxsilan®Metoda Oxsilan® je ekologicky šetrná technologie předúpravy vhodná pro všechny substráty. Tato inovativní metoda se nyní používá jak při předúpravě bílého zboží, tak i při předúpravě karoserií automobilů.
Přísnější ekologické zákony i stále rostoucí mix kovů přivádějí tradiční metody fosfátování stále častěji k jejich mezím. Nová technologie tenké vrstvy Oxsilan® představuje vyzrálou alternativu, která se už několik let osvědčuje. Kvalitativně za fosfátováním nezaostává, co se týče techniky a ekonomiky má nová technologie značný náskok:
Nižší náklady procesu
Vyšší produktivita
Vhodnost pro všechny substráty
Ekologicky šetrná: méně bezpečnostních, zdravotních a ekologických rizik
Vynikající kvalita

Široké portfolio pro různé aplikace:
Technologie Oxsilan® je kompatibilní se všemi současnými systémy mokrých i práškových laků a je vhodná:
Jako náhrada zinečnatého a železitého fosfátu
K úpravě před lakováním
Jako protikorozní ochrana lesklého povrchu
Pro pasivaci

Technologie Oxsilan®
Základem technologie Oxsilan® jsou silany, které se hydrolýzou spojují na polysiloxany. V procesu tvorby povlaku reagují silanolové skupiny např. s hydroxidy kovů na povrchu a jsou tak chemicky vázány. Tepelným zpracováním nebo následným katodickým ponorným lakováním (KTL) polysiloxany zesíťují a vytvářejí tenkou vrstvu. Tloušťky vrstvy asi pouze 100 nm stačí k tomu, aby bylo dosaženo stejné protikorozní ochrany, jako poskytuje zhruba desetkrát silnější vrstva zinečnatého fosfátu. To snižuje množství použitého materiálu, zkracuje doby předúpravy a zvyšuje produktivitu: v praxi lze docílit zvýšení mezi 30 – 65 %.

Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.