Tváření kovů

V oblasti tváření kovů Vám nabízíme pro beztřískové tváření kovů široké a výkonné portfolio. Naše metody povrchových úprav Vám nabízejí významné výhody při aplikaci a zajišťují optimální, nákladově efektivní výrobní postup.

 

Naši zákazníci z průmyslu zpracování kovů profitují z našich vysoce účinných produktů a metod s výraznými výhodami: Vynikající čištění a odmašťování, zlepšené mazací vlastnosti, maximální přetvárný výkon a dlouhodobá protikorozní ochrana. Samozřejmě vše se zohledněním ekologických požadavků na moderní výrobu.

V povrchové úpravě pro beztřískové tváření za studena jsme doma. Zde Vám nabízíme pro výrobu trubek, tažení drátů nebo masivní tváření za studena rozsáhlé a výkonné portfolio.

Spolu s naší dlouholetou zkušeností a kompetentním poradenstvím jsme přednostním partnerem, když se jedná o optimalizaci Vašich občas komplikovaných výrobních postupů.


Výroba trubek – od polotovaru po přesnou trubku

Pro moderní výrobu trubek jsou potřebné účinné čisticí chemikálie právě tak jako inhibitory moření, aktivační a neutralizační prostředky. V oblasti tvorby konverzních vrstev jsou k dispozici velmi výkonné metody na bázi zinečnatého nebo zinečnato/vápenatého fosfátu. Samozřejmě jsou tyto pro produkty k dostání bez niklu a bez dusitanu. Pro vysoce legované substráty a nerezové oceli Vám doporučujeme naše oxalátovací produkty. Naše reaktivní mýdla, tažné oleje a maziva Gardomer se stávají celosvětově měřítkem při výrobě vysoce kvalitních trubek a povrchů.


Výroba drátů – od za studena pěchovaného po ocelový drát na pružiny

Pro tažení drátů Vám nabízíme vysoce výkonné produkty a metody. K nim patři efektivní čisticí a odfosfátovací chemikálie právě tak jako inhibitory moření a aktivační a neutralizační prostředky. K dispozici je celá řada moderních metod, s niklem a bez niklu, pro všechny druhy výroby drátů – od nízkouhlíkových po vysoce uhlíkové ocelové dráty. Energeticky úsporné nízkoteplotní procesy, vysoce výkonné metody zinek/vápník

a bezkalové elektrolytické aplikace Vám umožní efektivní, nákladově výhodnou a ekologickou výrobu.

Naše výkonné portfolio doplňují maziva, maziva Gardomer® a reaktivní mýdla.


Masivní tváření za studena – výlisky s komplexní geometrií připravené k montáži

Inovativní vysoce výkonné produkty Chemetallu Vám nabízejí nejlepší řešení pro všechny případy použití.

Naše maziva ve formě vodou ředitelných disperzí MoS2 nebo maziva Gardomer zajišťují vynikající výsledky lisování i při obtížných geometriích a vysokých stupních přetváření. Takto získané výlisky jsou blízké finálnímu tvaru nebo částečně připraveny pro montáž. S naším obsáhlým sortimentem protikorozních prostředků, čisticích

a odfosfátovacích produktů, inhibitorů moření, aktivačních a neutralizačních prostředků získáte všechny chemikálie pro výkonný a nákladově efektivní průběh procesu.


Technologické portfolio

Gardobond®Pod značkou Gardobond® distribuujeme řadu výkonných prostředků pro nanášení konverzních vrstev – od tradičního fosfátování až po ekologicky šetrné metody.
Konverzní vrstvy zajišťují dočasnou protikorozní ochranu, zprostředkují přilnavost k následným povlakům, snižují tření a opotřebení a působí jako elektrická izolace.
Podle kovového substrátu a Vašeho požadavku si zvolíte mezi železitým, zinečnatým nebo manganatým fosfátováním, elektrolytickým fosfátováním, chromátováním, oxalátováním nebo eloxováním, nebo se rozhodnete pro jednu z našich inovativních, ekologicky šetrných technologií na bázi titan/zinku.

Technologické portfolio:
Gardobond® A železité fosfáty
Gardobond® AS prostředky pro oxalátování
Gardobond® C prostředky pro chromátování
Gardobond® E prostředky pro elektrickou izolaci
Gardobond® G manganaté fosfáty
Gardobond® R zinečnaté fosfáty
Gardobond® X 4661 (SAM) prostředek pro předúpravu hliníku bez obsahu kovů
Gardobond® X prostředky pro nanášení konverzní vrstvy na hliník na bázi titan/zirkonu
Gardobond® Z prostředky pro nanášení vrstvy na bázi fosfátu pro obrábění kovů
| Gardoclean®Čištění a odmašťování hraje důležitou roli před každou úpravou povrchu. Pod značkou Gardoclean® Vám nabízíme velký sortiment výkonných a ekologicky šetrných metod čištění a odmašťování.
Naše alkalické, kyselé, elektrolytické a neutrální odmašťovací prostředky se hodí pro použití na nejrůznějších substrátech. Chemetall má technologii a praxi, aby mohly být splněny všechny Vaše požadavky na čištění a odmašťování.

Technologické portfolio:
Nízkoteplotní metody
Technologie bez obsahu fosforečnanů a s fosforečnany
Malá pěnivost
Použití pro více substrátů
Emulgační a demulgační
K dispozici jsou práškové nebo kapalné produkty
| Gardolene®Pod značkou Gardolene® Vám nabízíme aktivační a pasivační prostředky. Naše široké portfolio kapalných i práškových produktů přispívá významně k vytváření velmi kvalitních konverzních vrstev. Jsou vhodné pro ocel, zinek, hliník a jejich slitiny.

Aktivace pomocí Gardolene® V a Gardolene® ZL
Aktivace před fosfátováním rozhodujícím způsobem ovlivňuje vznik jemně krystalické vrstvy zinečnatého fosfátu.

Pasivace pomocí Gardolene® D
Po zinečnatém fosfátování může být nanášena na díly další ochranná vrstva ve formě pasivace, která výrazně zvyšuje protikorozní ochranu a vytváří adhezní podklad pro následující kroky, např. lakování. K dispozici jsou bezchromové technologie na bázi fluoridů zirkonu nebo titanu.

Technologické portfolio:
Gardolene® V aktivační prostředky
Gardolene® ZL aktivační prostředky
Gardolene® D bezchromové a chromové pasivační prostředky
| Gardolube®Gardolube® je naše značka pro maziva a solné nosiče maziva. Etablovala se po celém světě jako standard pro vysoce kvalitní procesy tváření jako kupříkladu tažení trubek a drátů, jakož i pro protlačování za studena.
Zlepšený výkon tažení, vyšší rychlosti tažení, excelentní kvalita povrchu a ekologicky šetrné metody bez boritanů a boraxu – pro Vaše požadavky nabízíme řadu technologií Gardolube®.

Technologické portfolio:
Gardolube® L oleje pro protlačování za studena
Gardolube® L emulze
Gardolube® L reaktivní mýdla
Gardolube® RS reaktivní oleje
Gardolube® SC solné nosiče maziva
| Gardorol® Gardorol® je obchodní název pro naše protikorozní oleje. Naše technologie se používají na fosfátovaných nebo neupravených kovových substrátech a propůjčují jim dočasnou protikorozní ochranu.
Lisované díly, jako např. spojovací a upevňovací prvky se často chrání proti korozi. Naše protikorozní emulze se nanášejí horké na fosfátované povrchy. Zčásti slouží také pro optimální nastavení točivého momentu a tahového napětí.
Pro skladování a transport se může použít protikorozní ochrana ve formě olejů na bázi esterů.

Naše skupina produktů:
Gardorol® CP

Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.