Všeobecný průmysl

Výkonné procesy předúpravy, optimalizace postupů, management chemikálií. Když se jedná o předúpravu kovů, jsme Vám k dispozici jako globální specialista se všemi našimi experty a zkušenostmi.


Naše výkonné technologie zabezpečují efektivní čištění a splňují vysoké požadavky

a dlouhodobou protikorozní ochranu. Poskytují vynikající protikorozní ochranu, dále vynikající přilnavost laku a ulehčují tváření a obrábění kovů.


Předúprava kovů – stálá a efektivní

Už řadu let cíleně zaměřujeme náš vývoj produktů na ekologicky šetrné metody.

Takže v našem širokém portfoliu naleznete bezboritanové čisticí prostředky a rovněž tak prostředky pro vytváření bezniklových a bezchromových vrstev. Poslední budou hrát vzhledem k ochraně životního prostředí na trhu stále větší roli. Zatímco přestavba zařízení se dá provést snadno, naše bezchromové technologie jako Gardobond® X 4707 nebo Oxsilan® pak často slibují značné úspory nákladů.


Zákazník v ohnisku zájmu

Ať potřebujete předúpravu kovů pro nábytek, ploty, vlaky nebo skříně rozváděčů –

my v Chemetallu se cítíme v různorodých průmyslových odvětvích jako doma. Profitujte z našich dlouhodobých globálních zkušeností. Vy jako zákazník jste v ohnisku našeho zájmu. Naše každodenní snahy platí Vašemu a s tím spojenému i našemu stálému úspěchu. Podle Vašich požadavků na kvalitu společně vypracujeme to nejlepší řešení procesu. Obsáhlý technický servis a péče o zákazníka na místě korunují naše spektrum výkonů.


Technologické portfolio

Gardobond®Pod značkou Gardobond® distribuujeme řadu výkonných prostředků pro nanášení konverzních vrstev – od tradičního fosfátování až po ekologicky šetrné metody.
Konverzní vrstvy zajišťují dočasnou protikorozní ochranu, zprostředkují přilnavost k následným povlakům, snižují tření a opotřebení a působí jako elektrická izolace.
Podle kovového substrátu a Vašeho požadavku si zvolíte mezi železitým, zinečnatým nebo manganatým fosfátováním, elektrolytickým fosfátováním, chromátováním, oxalátováním nebo eloxováním, nebo se rozhodnete pro jednu z našich inovativních, ekologicky šetrných technologií na bázi titan/zinku.

Technologické portfolio:
Gardobond® A železité fosfáty
Gardobond® AS prostředky pro oxalátování
Gardobond® C prostředky pro chromátování
Gardobond® E prostředky pro elektrickou izolaci
Gardobond® G manganaté fosfáty
Gardobond® R zinečnaté fosfáty
Gardobond® X 4661 (SAM) prostředek pro předúpravu hliníku bez obsahu kovů
Gardobond® X prostředky pro nanášení konverzní vrstvy na hliník na bázi titan/zirkonu
Gardobond® Z prostředky pro nanášení vrstvy na bázi fosfátu pro obrábění kovů
| Gardofloc®Gardofloc® je naše technologie koagulace laku. Zajišťuje efektivní zachycování a vynášení částic laku ze vzduchu (přestřik) stříkacích kabin pomocí oběhové vody.
Spektrum použití zahrnuje všechny známé systémy laků – od nejjednodušších rozpouštědlových laků až po moderní vodní laky.
| Gardolene®Pod značkou Gardolene® Vám nabízíme aktivační a pasivační prostředky. Naše široké portfolio kapalných i práškových produktů přispívá významně k vytváření velmi kvalitních konverzních vrstev. Jsou vhodné pro ocel, zinek, hliník a jejich slitiny.

Aktivace pomocí Gardolene® V a Gardolene® ZL
Aktivace před fosfátováním rozhodujícím způsobem ovlivňuje vznik jemně krystalické vrstvy zinečnatého fosfátu.

Pasivace pomocí Gardolene® D
Po zinečnatém fosfátování může být nanášena na díly další ochranná vrstva ve formě pasivace, která výrazně zvyšuje protikorozní ochranu a vytváří adhezní podklad pro následující kroky, např. lakování. K dispozici jsou bezchromové technologie na bázi fluoridů zirkonu nebo titanu.

Technologické portfolio:
Gardolene® V aktivační prostředky
Gardolene® ZL aktivační prostředky
Gardolene® D bezchromové a chromové pasivační prostředky
| Gardostrip®Pod obchodním názvem Gardostrip® uvádíme na trh technologie odlakování. Úkolem odlakovacích prostředků je odstranění laků a jiných organických povlaků z kovových substrátů.

Široké portfolio odlakovacích prostředků
Podle Vašich zákonných a technických možností, jakož i podle Vaší bezpečnostní a ekologické strategie Vám nabízíme řadu různých procesů jako procesy bez dichlormethanu, bez N-Methyl-2-Pyrrolidonu, alkalické procesy, zahuštěné přípravky nebo procesy na bázi rozpouštědel.

Technologické portfolio:
Gardostrip®
| Oxsilan®Metoda Oxsilan® je ekologicky šetrná technologie předúpravy vhodná pro všechny substráty. Tato inovativní metoda se nyní používá jak při předúpravě bílého zboží, tak i při předúpravě karoserií automobilů.
Přísnější ekologické zákony i stále rostoucí mix kovů přivádějí tradiční metody fosfátování stále častěji k jejich mezím. Nová technologie tenké vrstvy Oxsilan® představuje vyzrálou alternativu, která se už několik let osvědčuje. Kvalitativně za fosfátováním nezaostává, co se týče techniky a ekonomiky má nová technologie značný náskok:
Nižší náklady procesu
Vyšší produktivita
Vhodnost pro všechny substráty
Ekologicky šetrná: méně bezpečnostních, zdravotních a ekologických rizik
Vynikající kvalita

Široké portfolio pro různé aplikace:
Technologie Oxsilan® je kompatibilní se všemi současnými systémy mokrých i práškových laků a je vhodná:
Jako náhrada zinečnatého a železitého fosfátu
K úpravě před lakováním
Jako protikorozní ochrana lesklého povrchu
Pro pasivaci

Technologie Oxsilan®
Základem technologie Oxsilan® jsou silany, které se hydrolýzou spojují na polysiloxany. V procesu tvorby povlaku reagují silanolové skupiny např. s hydroxidy kovů na povrchu a jsou tak chemicky vázány. Tepelným zpracováním nebo následným katodickým ponorným lakováním (KTL) polysiloxany zesíťují a vytvářejí tenkou vrstvu. Tloušťky vrstvy asi pouze 100 nm stačí k tomu, aby bylo dosaženo stejné protikorozní ochrany, jako poskytuje zhruba desetkrát silnější vrstva zinečnatého fosfátu. To snižuje množství použitého materiálu, zkracuje doby předúpravy a zvyšuje produktivitu: v praxi lze docílit zvýšení mezi 30 – 65 %.

Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.