Zemědělské a stavební stroje

Zkouška technologie povrchových úprav: Různorodost norem, rozdílné výchozí materiály

a extrémní každodenní zatížení. Požadavky průmyslového odvětví zemědělských a stavebních strojů jsou vysoké. Proto naše ekologicky šetrné a efektivní metody zajišťují excelentní a dlouhotrvající kvalitu povrchu.

 

Na terénní vozidla, stavební stroje, průmyslové stroje a zemědělská vozidla jsou kladeny vysoké požadavky. Musí odolávat robustním, zčásti nepříznivým podmínkám a zůstat po léta funkční. Vysoká kvalita a atraktivní design zůstávají po mnoho let jedním z nejdůležitějších kritérií nákupu. Pomocí našich systémových řešení pojedete bezpečně, co se týká dlouhodobé protikorozní ochrany a excelentní přilnavosti laku.


Technologie povrchových úprav normována

Jako jeden z  předních globálních podniků v oblasti povrchových úprav vyvíjíme skutečně velmi výkonná a mnohostranně použitelná řešení. Naše široká paleta ekologicky šetrných bezniklových a bezchromových metod Vám poskytuje podporu jak při hospodárnosti Vaší výroby, tak také při plnění Vašich vysokých požadavků na kvalitu.

Vaše předúprava kovů je naším cílem. S naší odborností a naším obsáhlým technickým servisem jsme Vám naší radou od počátku k dispozici. Tak můžeme zajistit, že Vaše individuální požadavky a normy budou spolehlivě plněny.

Ať už se jedná u Vašich výchozích materiálů o tenké nebo extrémně silné plechy, o ocel válcovanou za tepla nebo za studena nebo o zokujenou ocel – těmto výzvám čelíme pomocí širokého a stabilního procesního okna. To zajišťují naše navzájem perfektně sladěné speciální chemikálie.

 


Technologické portfolio

Gardobond®Pod značkou Gardobond® distribuujeme řadu výkonných prostředků pro nanášení konverzních vrstev – od tradičního fosfátování až po ekologicky šetrné metody.
Konverzní vrstvy zajišťují dočasnou protikorozní ochranu, zprostředkují přilnavost k následným povlakům, snižují tření a opotřebení a působí jako elektrická izolace.
Podle kovového substrátu a Vašeho požadavku si zvolíte mezi železitým, zinečnatým nebo manganatým fosfátováním, elektrolytickým fosfátováním, chromátováním, oxalátováním nebo eloxováním, nebo se rozhodnete pro jednu z našich inovativních, ekologicky šetrných technologií na bázi titan/zinku.

Technologické portfolio:
Gardobond® A železité fosfáty
Gardobond® AS prostředky pro oxalátování
Gardobond® C prostředky pro chromátování
Gardobond® E prostředky pro elektrickou izolaci
Gardobond® G manganaté fosfáty
Gardobond® R zinečnaté fosfáty
Gardobond® X 4661 (SAM) prostředek pro předúpravu hliníku bez obsahu kovů
Gardobond® X prostředky pro nanášení konverzní vrstvy na hliník na bázi titan/zirkonu
Gardobond® Z prostředky pro nanášení vrstvy na bázi fosfátu pro obrábění kovů
| Gardoclean®Čištění a odmašťování hraje důležitou roli před každou úpravou povrchu. Pod značkou Gardoclean® Vám nabízíme velký sortiment výkonných a ekologicky šetrných metod čištění a odmašťování.
Naše alkalické, kyselé, elektrolytické a neutrální odmašťovací prostředky se hodí pro použití na nejrůznějších substrátech. Chemetall má technologii a praxi, aby mohly být splněny všechny Vaše požadavky na čištění a odmašťování.

Technologické portfolio:
Nízkoteplotní metody
Technologie bez obsahu fosforečnanů a s fosforečnany
Malá pěnivost
Použití pro více substrátů
Emulgační a demulgační
K dispozici jsou práškové nebo kapalné produkty
| Gardofloc®Gardofloc® je naše technologie koagulace laku. Zajišťuje efektivní zachycování a vynášení částic laku ze vzduchu (přestřik) stříkacích kabin pomocí oběhové vody.
Spektrum použití zahrnuje všechny známé systémy laků – od nejjednodušších rozpouštědlových laků až po moderní vodní laky.
| Gardostrip®Pod obchodním názvem Gardostrip® uvádíme na trh technologie odlakování. Úkolem odlakovacích prostředků je odstranění laků a jiných organických povlaků z kovových substrátů.

Široké portfolio odlakovacích prostředků
Podle Vašich zákonných a technických možností, jakož i podle Vaší bezpečnostní a ekologické strategie Vám nabízíme řadu různých procesů jako procesy bez dichlormethanu, bez N-Methyl-2-Pyrrolidonu, alkalické procesy, zahuštěné přípravky nebo procesy na bázi rozpouštědel.

Technologické portfolio:
Gardostrip®
| Oxsilan®Metoda Oxsilan® je ekologicky šetrná technologie předúpravy vhodná pro všechny substráty. Tato inovativní metoda se nyní používá jak při předúpravě bílého zboží, tak i při předúpravě karoserií automobilů.
Přísnější ekologické zákony i stále rostoucí mix kovů přivádějí tradiční metody fosfátování stále častěji k jejich mezím. Nová technologie tenké vrstvy Oxsilan® představuje vyzrálou alternativu, která se už několik let osvědčuje. Kvalitativně za fosfátováním nezaostává, co se týče techniky a ekonomiky má nová technologie značný náskok:
Nižší náklady procesu
Vyšší produktivita
Vhodnost pro všechny substráty
Ekologicky šetrná: méně bezpečnostních, zdravotních a ekologických rizik
Vynikající kvalita

Široké portfolio pro různé aplikace:
Technologie Oxsilan® je kompatibilní se všemi současnými systémy mokrých i práškových laků a je vhodná:
Jako náhrada zinečnatého a železitého fosfátu
K úpravě před lakováním
Jako protikorozní ochrana lesklého povrchu
Pro pasivaci

Technologie Oxsilan®
Základem technologie Oxsilan® jsou silany, které se hydrolýzou spojují na polysiloxany. V procesu tvorby povlaku reagují silanolové skupiny např. s hydroxidy kovů na povrchu a jsou tak chemicky vázány. Tepelným zpracováním nebo následným katodickým ponorným lakováním (KTL) polysiloxany zesíťují a vytvářejí tenkou vrstvu. Tloušťky vrstvy asi pouze 100 nm stačí k tomu, aby bylo dosaženo stejné protikorozní ochrany, jako poskytuje zhruba desetkrát silnější vrstva zinečnatého fosfátu. To snižuje množství použitého materiálu, zkracuje doby předúpravy a zvyšuje produktivitu: v praxi lze docílit zvýšení mezi 30 – 65 %.

Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.