Chladicí a mazací kapaliny

Chladicí a mazací kapaliny hrají v kovozpracujícím průmyslu důležitou roli. Bez jejich použití by nebyly proveditelné dnešní výkonné metody mechanického obrábění. Důvěřujte proto našim účinným technologiím, jakož i naší dlouholeté expertní zkušenosti v obrábění kovů.

V mnoha oblastech průmyslu je použití chladicích a mazacích kapalin nepostradatelné.

To platí zvláště v kovozpracujícím průmyslu. Chladicí a mazací kapaliny chladí, mažou

a smývají z obrobku třísky a jiné rušivé složky. Tím značně přispívají k vysoké úrovni moderních výrobních metod.


Volba správných chladicích a mazacích kapalin

Volba správných chladicích a mazacích kapalin je důležitá. Každý materiál, který se má obrábět, má jiné specifické požadavky na chladicí a mazací kapalinu. Nabízíme Vám pro Vaši individuální metodu obrábění různé, výkonné metody – podle toho, zda je třeba chladit, mazat nebo oplachovat. Rovněž tak je zajištěna ekologická a zdravotní snášenlivost, jakož

i dlouhá životnost. Volitelně Vám nabízíme metody, které přispívají k protikorozní ochraně.


Profitujte z našich různých technologií a naší dlouhodobé expertní zkušenosti:

Syntetické chladicí a mazací kapaliny

Zvyšují životnost díky zlepšené korozní ochraně, vynikající mazivosti a výborné stabilitě

při vysokých teplotách. Ve spojení s vodou vytvářejí průhledný film, který chladí, maže

a poskytuje korozní ochranu. Syntetické produkty umožňují čisté obrábění kovů při třískovém obrábění, broušení a vysokých teplotách.


Polosyntetické chladicí a mazací kapaliny

Jsou to směsi z minerálních olejů, protikorozních prostředků a vysokotlakých aditivů.

Ve spojení s vodou vytvářejí průhlednou mikroemulzi, která poskytuje chlazení, mazání

a korozní ochranu. Naše polosyntetické metody umožňují čisté obrábění kovů

na vysokorychlostních a vysokotlakých strojích.


Chladicí a mazací kapaliny mísitelné s vodou

Sestávají z vysokého podílu minerálního oleje a speciálních aditivů. Ve spojení s vodou vytvářejí mléčnou emulzi, která poskytuje chlazení, mazání a protikorozní ochranu. Chladicí a mazací kapaliny mísitelné s vodou lze použít při celé řadě výrobních postupů,

od jednoduchých po náročné.


Technologické portfolio:

  • Gardocool®

  • Tech Cool®


Oblasti použití:

  • Všeobecný průmysl

  • Automobilový průmysl

  • Dodavatelé pro automobilový průmysl

  • Bílé zboží

  • Klimatizace a větrání

  • Zemědělské a stavební stroje


Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.