Čisticí a odmašťovací prostředky

Čištění a odmašťování je nutná fáze postupu před jakoukoliv úpravou povrchu. Kvalita čištění se přímo projeví na výsledné kvalitě finálních výrobků. Pro splnění různých požadavků trhu Vám nabízíme široké portfolio velmi efektivních a ekologicky šetrných metod čištění.


Pro většinu aplikací je čištění a odmašťování nezbytně nutným krokem před jakoukoliv další povrchovou úpravou. Výsledkem by měly být povrchy bez zbytků nečistot, s bezvadnou smáčivostí, které vyhovují následujícím krokům postupu – většinou se jedná o konverzní vrstvu na bázi vody.


Čisté“ povrchy

Pojem „čistý povrch“ je synonymum velmi individuálních požadavků na kvalitu povrchu. Abychom mohli vyhovět značnému počtu požadavků a trhů, nabízíme Vám širokou paletu čisticích a odmašťovacích prostředků, od standardních produktů po výkonné a ekologicky šetrné metody.

Zvláštní požadavky na čisticí a odmašťovací prostředky jsou následující:

 • Dosažení rovnoměrně vysoké reaktivity pro chemickou povrchovou úpravu a pozinkování

 • Ochrana před tvorbou skvrn (důležité při výrobě plechovek na nápoje)

 • Lesk (např. při použití na leštěných hliníkových kolech), matování nebo zesvětlování

 • Vhodnost pro lakování a lepení

 • Optimální příprava procesů lakování a lepení


Ekonomické a ekologické požadavky

Vedle kvalitativních požadavků nabývají ekonomické a ekologické aspekty stále více na důležitosti. Vztahuje se to kupříkladu na automatické řízení procesu právě tak jako na efektivní a nákladově výhodnou péči o lázně k prodloužení jejich životnosti. Týká se to např. právě tak linky bez odpadních vod s odpařovačem nebo se statickým odlučovačem pro systémy odmašťování se štěpením emulzí.


Technologické portfolio:

 • Gardoclean® T čisticí prostředky pro metodu eloxování

 • Gardoclean® čisticí a odmašťovací prostředky jako součást předúpravy

 • Gardoclean® P čisticí a odmašťovací prostředky na plasty

 • Gardoclean® R prostředky pro ochranu proti korozi

 • Gardoclean® A neutrální čisticí a odmašťovací prostředky a čisticí prostředky pro součásti zařízení

 • Gardacid® P mořicí prostředky


Oblasti použití:

 • Úprava hliníku

 • Bílé zboží

 • Dodavatelé pro automobilový průmysl

 • Lakování a pozinkování pásů

 • Tváření kovů

 • Zemědělské a stavební stroje

 • Všeobecný průmysl


Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.