Koagulace laku

Při mokrém lakování se nevyloučí všechny lakové částice na lakovaných dílech. Tento přestřik je rzptýlen v okolním vzduchu. Naše moderní koagulační prostředky zajišťují, že jsou tyto částice vymývány ze vzduchu pomocí oběhové vody.

Spektrum aplikace zahrnuje všechny známé systémy laku – od nejjednodušších rozpouštědlových laků přes špatně koagulovatelné bezbarvé laky až po nejnovější vodní laky, jako kupříkladu hydrosoft laky. Cílem koagulace je transformace lepivých lakových částic na nelepivou formu, aby se zamezilo poruchám lakovací linky.

Za tímto účelem se do oběhové vody přidává vhodný koagulační prostředek. Různé reakční mechanismy zaručují podle složení nebo typu laku vyloučení lakových částic z vody. Poté

se musí tyto lakové částice z oběhové vody odstranit, aby se umožnilo zachycování nových lakových částic.


Delší životnost lakovací linky

Naše vysoce účinné procesy přispívají primárně k zamezení znečištění částí linky a tím zajišťují delší životnost lakovací linky. Díky prodloužené životnosti vody mohou být znatelně sníženy náklady způsobené výpadkem výroby.


Technologické portfolio:

  • Gardobond®-Additive H

  • Gardoclean®

  • Gardofloc®


Oblasti použití:

  • Všeobecný průmysl

  • Automobilový průmysl

  • Dodavatelé pro automobilový průmysl, díly automobilů jako nárazníky

  • Bílé zboží

  • Zemědělské a stavební stroje


Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.