Maziva

Naše maziva Vám nabízejí jednoznačné výhody pro řadu aplikací. Etablovala se po celém světě jako standard pro vysoce kvalitní přetvárné procesy, jako kupříkladu při tažení trubek

a drátů právě tak jako při protlačování za studena.


Maziva se používají pro redukci tření, zadírání a povrchového zpevňování a současně

pro zamezení vývinu tepla, hluku a vibrací při tváření.


Naše maziva poskytují zlepšené výkonnostní charakteristiky: Umožňují delší životnosti nástrojů a matric, čistý provoz, vynikající protikorozní ochranu a nízkou absorpci vlhkosti.

Dalšími výhodami jsou mezi jiným:

 • Minimalizace poškození kovových povrchů, a tím menší zmetkovitost

 • Snížení uvolňovaného tepla, čímž se zamezí odpadům, matrice zůstanou chladné

a životnosti nářadí a matric se prodlouží

 • Jednoduché čištění

 • Vyšší rychlosti tažení

 • Lepší kvalita povrchu


Technologické portfolio:

 • Gardolube® L oleje pro protlačování za studena

 • Gardolube® L reaktivní mýdla

 • Gardolube® L emulze

 • Gardolube® L povlaky polymerů

 • Gardolube® RS reaktivní oleje

 • Gardolube® SC solné nosiče maziva


Oblasti použití:

 • Tváření za studena

 • Tažení drátu

 • Tažení trubek

 • Protlačování za studena


Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.