Předúprava

Předúprava kovů sestává z více procesních kroků. Pro každý z nich můžeme našim zákazníkům doporučit vhodný produkt z našeho širokého portfolia výkonných technologií.

Naše předúprava povrchu popisuje chemickou úpravu kovů před dalším zpracováním, jako kupříkladu lakováním nebo lepením. Proces předúpravy kovů sestává z více kroků. Volba vhodných produktů je důležitá a závislá na mnoha faktorech, jako je aplikace, průsada substrátu a rovněž tak požadované použití předupraveného materiálu.

Pro každý procesní krok nabízíme našim zákazníkům široké portfolio technologií. Při předúpravě kovů rozlišujeme mezi předúpravou před lakováním nebo předúpravou před tvářením kovů.


Předúprava před lakováním

Pro docílení perfektního lakovaného povrchu je nezbytná efektivní předúprava kovu. Většinou se začíná čištěním a odmašťováním kovového povrchu, které je základem všech dalších kroků. Čištěním se odstraní tuky, oleje a zbytky kovu a zajišťuje smáčivost kovového povrchu vodou.

Před fosfátováním nebo bezchromovou konverzní vrstvou se nasazuje aktivace. Aktivace zajišťuje tvorbu jemně krystalické vrstvy na kovovém povrchu.

Pro zvýšení přilnavosti laku a zlepšení korozní odolnosti následuje za čištěním fosfátování železitým nebo zinečnatým fosfátem, chromátování nebo eloxování. Navíc nabízíme našim zákazníkům inovativní, ekologicky šetrné technologie na bázi titanu/zirkonu nebo silanů.


Technologické portfolio:

 • Gardacid® P mořicí prostředky

 • Gardoclean® čisticí a odmašťovací prostředky

 • Gardobond® železité, zinečnaté a manganaté fosfáty

 • Gardobond® X konverzní vrstvy na bázi titanu/zirkonu

 • Gardolene® aktivace a pasivace

 • Oxsilan® technologie tenké vrstvy na bázi silanů, vhodná pro všechny substráty

 • Permatreat® nanášení konverzní vrstvy


Oblasti použití:

 • Všeobecný průmysl

 • Hliník pro architekturu a stavebnictví

 • Automobilový průmysl

 • Dodavatelé pro automobilový průmysl

 • Lakování a pozinkování pásů

 • Bílé zboží

 • Topení, větrání a klimatizace

 • Zemědělské a stavební stroje

 • Tváření kovů


Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.