Předupravené primery (Pretreatment Primer)

Předupravené primery poskytují uživateli přesvědčivé výhody: vynikající protikorozní ochranu, zjednodušený proces a vysoký potenciál úspor nákladů na proces.

Technologie předupravených primerů kombinuje dva kroky procesu do jednoho. Předúpravu (Pretreatment) a Primer (základ). Bez dalšího základního laku a s velmi malou tloušťkou suchého filmu lze docílit vynikající protikorozní ochrany.

Procesy Gardobond® PC a Gardo® Protect vykazují velmi dobrou přilnavost k polyuretanovým pěnám a mohou tudíž nahradit také lak na rubové straně (Back-Coat). Výsledkem by byly značné úspory nákladů na proces a obecně zjednodušení procesu.

Inovativní technologie předupravených primerů se výborně hodí pro celou řadu kovových substrátů a jsou kompatibilní s běžnými laky na trhu, jako jsou polyesterové, polyuretanové, PVDF a epoxidové laky pro nanášení dvou nebo tří vrstev. Naše předupravené primery jsou k dispozici také v barevné nebo pigmentované verzi.


Technologické portfolio:

  • Gardobond® PC

  • Gardo® Protect

  • Bezchromové a chromové metody


Oblasti použití:

  • Architektura, jako garážová vrata, svinovací vrata, střechy a stěny

  • Bílé zboží jako myčky a pračky

  • Všeobecný průmysl, jako spínací skříně a sudy


Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.