Prostředky pro odlakování

Úkolem odlakovacích prostředků je odstranění laku a jiných organických povlaků z povrchu kovových substrátů. Pro optimální výsledky můžete zvolit jeden z našich výkonných procesů odlakování.

Existují různé důvody pro odlakování. Pro zajištění dokonalého elektrického kontaktu mezi díly a příslušnými háky, závěsy, rámy a nosiči při lakování, jako je kupříkladu elektrické ponorové lakování nebo elektrostatické stříkání či práškové lakování, musí se odstranit eventuální zbytky laku. Rostoucí materiálové náklady vedly rovněž k tomu, že zmetky z důvodu špatného lakování se spíše odlakují, než zlikvidují. Navíc se odlakování používá

i před následnou úpravou některých výrobků. V leteckém průmyslu se například starý lak před přelakováním z letadel odstraní.


Chemické odlakovací prostředky pro všechny účely použití

Je jedno, zda pracujete v leteckém průmyslu, ve výrobě elektrických přístrojů nebo v jiné oblasti. Jestliže hledáte chemický odlakovač, který odstraní zbytky laku z povrchu oceli, pozinkované oceli nebo hliníku, máme pro Vás připraveno obsáhlé portfolio metod, které vyhoví Vašim požadavkům. Hodně našich produktů, zvláště pro letecký průmysl, má důležitá schválení a specifikace. Podle Vašich zákonných a technických možností, jakož i podle Vaší bezpečnostní a ekologické strategie Vám nabízíme řadu různých procesů jako procesy

bez dichlormethanu, bez N-Methyl-2-Pyrrolidonu, alkalické, zahuštěné přípravky nebo procesy na bázi rozpouštědel.


Kompletní poskytovatel

Jednou z největších předností našich chemických odlakovacích prostředků je odstranění

i nejurputnějších povlaků při současně malém vlivu na kovové substráty. Vzhledem k široké paletě našich metod pro úpravu povrchů můžeme doprovázet celý Váš proces odlakování – od účinných odmašťovacích prostředků pro přípravu a předúpravu povrchu až po pasivaci. Díky naší dlouholeté zkušenosti v oblasti chemického odlakování jsme Vaším kompletním poskytovatelem pro celou šíři aktivit pro chemické odlakování.


Technologické portfolio:

  • Gardostrip® odlakovací prostředky


Oblasti použití:

  • Bílé zboží

  • Lakování pásů

  • Všeobecný průmysl

  • Zemědělské a stavební stroje


Chemetall Kft., org. složka
Počernická 96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Česká republika

chemetall.cz@chemetall.com           F:+420 296 411 375

Vyrobil Sassy Group s.r.o.